Over ons

De apotheker van de Polikliniekapotheek van Tergooi is de heer Bart Postema. Hij is als directeur van de apotheek al sinds het bestaan, 2001, werkzaam in Hilversum.

‘Vroeger zag je als apotheker vooral toe op de geneesmiddelenbereiding. Tegenwoordig is mijn taak veel meer omvattend. Ik heb nu een controlerende taak en informeer en adviseer artsen en patiënten. Met de apotheek streven wij naar kennis en kunde en daarmee naar constante kwaliteit. Hierbij zijn een gekwalificeerd team en een goed lopende organisatie onontbeerlijk.

De Polikliniekapotheek van Tergooi is gespecialiseerd in het leveren van ziekenhuisverplaatste zorg, oftewel farmaceutische zorg die ook buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden. Wij doen dit zo optimaal mogelijk, dus zonder fouten, veilig, met een zo hoog mogelijke patiëntentevredenheid en tegen zo laag mogelijke kosten.

Wij luisteren hierbij altijd naar de behoefte van patiënten om zo tot de ideale behandeling te komen. Wij vinden een correcte uitleg heel belangrijk. Want het succes van een behandeling valt of staat met goed gebruik.

Maar goede patiëntenzorg doe je niet alleen. Daarom vind ik de communicatie met collega-apothekers en andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis een punt dat altijd verder te verbeteren valt. De transmurale farmaceutische zorg, de overdracht van informatie bij opname en ontslag, is van groot belang. Deze optimalisatie is dan ook een belangrijk streven.’

Naast Bart Postema bestaat het team uit een apotheker, Emiel Schepers, een tweetal farmaceutisch consulenten en een groot aantal apothekersassistenten. Alle apothekersassistenten zijn gediplomeerd en hebben een eed afgelegd. De eed waarborgt dat ze vertrouwelijk met medische gegevens zullen omgaan.

Polikliniekapotheek
De Polikliniekapotheek van Tergooi is een openbare apotheek in het ziekenhuis. Dat betekent dat iedereen bij ons langs kan komen en van onze service gebruik kan maken, ongeacht of u patiënt bent in het ziekenhuis of niet.

Omdat de apotheek zich binnen de muren van het ziekenhuis bevindt en wij korte lijnen hebben met de arts, leveren wij vooral specialistische medicatie en zorg. Maar u kunt ook bij ons terecht voor andere medicatie op recept en vrij verkrijgbare zelfzorg producten. U kunt de apothekersassistent vragen naar ons aanbod.

Wij verstrekken niet alleen medicijnen, maar adviseren ook over goed geneesmiddelengebruik. Want een succesvolle behandeling valt of staat met goed medicijngebruik. Dankzij de korte wachttijd is vrijwel iedereen binnen zes minuten aan de beurt.

Bent u als patiënt van het ziekenhuis bij ons terechtgekomen? Wij schakelen tussen de zorg binnen het ziekenhuis en de zorg erbuiten.
Met uw toestemming dragen wij uw actuele medicatieoverzicht over naar de eigen apotheek en huisarts.

Service

 • Openbare apotheek

  Als openbare apotheek binnen de muren van het ziekenhuis, leveren wij vooral gespecialiseerde farmaceutische zorg. Daarmee dragen wij bij aan de ziekenhuisverplaatste zorg, specialistische zorg die bij de patiënt thuis plaatsvindt. Wij streven naar een korte wachttijd van maximaal 6 minuten, constante bescherming van persoonlijke gegevens en wij zorgen ervoor dat u altijd goed geïnformeerd naar huis gaat.

 • Actuele medicatie overzicht

  Voor uw veiligheid brengen wij uw geneesmiddelengebruik in kaart met enkele persoonlijke gegevens: dit is het Actuele Medicatie Overzicht (AMO). Wij vragen onder andere naar de geboortedatum en het geslacht, maar ook naar gegevens over het ziektebeeld en het ziekteverleden. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat u neveneffecten en/of bijwerkingen meldt. Wij controleren en bewaken alle recepten. Hierbij werken wij nauw samen met de medisch specialist. Daarnaast hebben wij speciale aandacht voor allergieën, ziektes, aandoeningen en zwangerschap of kinderwens. Wij bewaken het medicatiegebruik.

  Bij elke geneesmiddelenuitgave geven wij het AMO mee naar huis. Met toestemming dragen wij dit over aan de huisarts of eigen apotheek, zodat u altijd de correcte medicatie krijgt voorgeschreven. Tijdens elk bezoek aan de Polikliniekapotheek maken wij een nieuw overzicht; want dit is volgens ons de basis van goede zorg.
   

 • Kwaliteit en veiligheid

  Wij hechten veel belang aan kwaliteit en veiligheid. Om de kwaliteit te waarborgen, bestaat ons team uit professionele en gedreven medewerkers. Zij zijn allemaal gekwalificeerd en blijven hun vaardigheden continu ontwikkelen. Het team werkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).
  Dit is het door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) ontwikkelde kwaliteitssysteem voor apothekers.

  De medewerkers kijken naar de behoefte, vraag, beleving en waarde van de individuele patiënt.
  Ter bevordering van de therapietrouw lichten wij elke patiënt bij de eerste en verdere uitgiften goed in over het middel. De patiënt gaat zonder vragen naar huis, want het succes van de behandeling staat of valt met goed geneesmiddelengebruik.

  Om de kwaliteit en veiligheid van de geneesmiddelen en dienstverlening zo hoog mogelijk te krijgen, maken wij gebruik van externe zorgpartijen. De apotheek streeft ernaar patiënten zo goed mogelijk en direct te kunnen helpen.

 • Inloopspreekuur

  Heeft u een vraag of wilt u advies over uw geneesmiddelen, vraag het onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk om u goed en deskundig te informeren over uw geneesmiddelengebruik. Als u behoefte heeft aan een rustig gesprek of extra uitleg over uw medicijnen, dan kunt u bij ons terecht tijdens het gratis inloopspreekuur in onze aparte spreekkamer. Binnen ons team werken o.a. farmaceutisch consulenten die dagelijks aanwezig zijn voor het beantwoorden van al uw vragen. Zij geven u graag vrijblijvende adviezen. In de meeste gevallen zal er direct tijd zijn voor uw vraag. Wanneer u liever met een apotheker spreekt, is dat natuurlijk ook mogelijk. Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

 • Thuisbezorgd

  In het kader van ziekenhuisverplaatste zorg kunt u in overleg gebruik maken van onze gratis thuisbezorgdienst. Deze dienst is beschikbaar op werkdagen van 14:00 uur tot 18:00 uur, of op afspraak. Neem contact op met de apotheek voor meer informatie.

Kosten en overheveling

Meer inzicht in apotheekkosten
We geven u graag een zo goed mogelijk inzicht in uw apotheekkosten. Daarom krijgt u van ons een uitgebreid overzicht waarop u kunt zien hoe de kosten zijn opgebouwd.

U kunt op dit overzicht zien; de naam van de medicijnen, de kosten hiervan en de kosten van de verleende zorg. Zo heeft u een duidelijk overzicht van waarvoor u betaald heeft en welke zorg of medicatie u heeft gehad.

Deze verandering, die plaats heeft gevonden in 2014, is vastgesteld in een overeenkomst tussen zorgverzekeraars en apothekers. Dit geeft niet alleen de patiënt meer inzicht in de apotheekkosten, maar maakt de apothekers ook bewust van de dienstverlening. Alleen als er daadwerkelijk met u gesproken is, zal het eerste uitgiftegesprek gedeclareerd worden.

Kijk voor meer informatie over apotheekkosten op Apotheek.nl en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over de mondelinge uitleg bij het eerste gebruik van medicijnen kunt u kijken op KNMP. Neem gerust contact met ons op als u meer vragen heeft.

Overheveling medicatie
Sinds 2012 onderneemt de overheid stappen om de bekostiging van verschillende specialistische medicatie over te hevelen van reguliere apotheken naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis wordt dan volledig verantwoordelijk voor de financiering en levering van deze middelen. Op deze manier valt meer kostbare medicatie onder het ziekenhuisbudget en kan er efficiënter met deze middelen worden omgegaan. Dit bevordert niet alleen de doelmatigheid, maar ook de kwaliteit van de zorg omdat de regie van de overgehevelde specialistische middelen nu volledig in handen van de medisch specialist is. Volgens de overheid zou de patiënt niets mogen merken van deze veranderingen.
De farmaceutische zorgverlening omtrent deze middelen wordt verzorgd door de Poliklininiekapotheek van Tergooi, in samenwerking met de specialisten van Tergooi.

De geneesmiddelen waar deze regeling voor geldt, zijn:

 • TNF alfaremmers (2012)
 • Oncolytica en groeihormonen (2013)
 • Fertiliteitshormonen (2014)
 • Overige Oncolytica (2015)

Kijk voor meer informatie op Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening. Voor vragen kunt u ook contact met ons opnemen.

Vragen

Overig

Interessante Links
Aandoeningen en gezondheid
Gezondheidsplein
Consumed
Zelfzorg
Kies beter

Geneesmiddeleninformatie
Apotheek
Op reis1
Op reis2

Geneesmiddelen en bijwerking
Bijwerkingen van geneesmiddelen
Lareb

Geneesmiddelen en cijfers
Stichting Farmaceutische Kerngetallen

Geneesmiddelen, kosten en overheveling
Medicijnkosten
Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Verbruik

Algemeen
Tergooi

 

Ziekenhuisverplaatste zorg
Ziekenhuisverplaatste zorg is medisch specialistische zorg die bij de patiënt thuis wordt geleverd. Dit gebeurt altijd in opdracht van een specialist in het ziekenhuis. De Polikliniekapotheek speelt hier een belangrijke rol in door het leveren van de geneesmiddelen en verlening van de zorg, ter bevordering van de behandeling.


 

Contact

Vragen
Heeft u na het bezoeken van deze site nog steeds vragen? Kom dan langs of neem contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier onderaan deze pagina.

De Polikliniekapotheek is te vinden in de hal van ziekenhuis Tergooi locatie Hilversum, naast de entree.

Openingstijden
De apotheek is geopend op weekdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur.

Centrale Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek
Heeft u buiten de openingstijden van de apotheek met spoed een recept nodig, dan kunt u terecht bij de Centrale Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek.

Man Vrouw
Terug naar home